Living Hope Africa

DSC_0792 (2)

De Stichting “Living Hope Africa” heeft als doel lokale evangelisten en de kerken in Afrika te ondersteunen zodat zij mensen kunnen bereiken met het Evangelie.

LEES VERDER

Via de lokale kerk

Uganda-inside-of-church-building

Wij geloven in de kracht van het Evangelie in een wereld waar veel gebrokenheid is. Jezus kwam ook om redding te brengen in een gebroken wereld. Na Jezus hemelvaart gaf Hij de gemeente deze opdracht. In deze gemeentes heeft God evangelisten aangesteld om het evangelie overal bekend te maken.

LEES VERDER

Nieuwe Hoop

DSC_0350

Het continent Africa kent veel problemen. Er is in veel Afrikaanse landen sprake van extreme armoede en corruptie heeft grote gevolgen voor de levensomstandigheden van de bevolking. Miljoenen mensen leven een hopeloos bestaan en zien geen uitweg meer. Maar er is Hoop!

LEES VERDER

Visie

 Het faciliteren van lokale evangelisten in Afrika die een innerlijk verlangen hebben voor het brengen van het evangelie.

Missie

Het ontsteken van levend evangelie in Afrika

Inspiratie

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart.

Jesaja 61:1