Wij willen alle mensen in Africa vertellen

wie Jezus is

 

DonatieMee op missie

evangelisatie

Maandelijks worden er evangelisatie missies gehouden waarbij jaarlijks duizenden mensen worden bereikt met het evangelie. Jaarlijks komen er honderden mensen tot geloof, worden veel zieken genezen en helpen wij mensen te groeien in geloof.

onderwijs

Jaarlijks worden er tientallen evangelisten opgeleid door lokale evangelisatieleiders. Er worden 3 daagse trainingen georganiseerd waarbij evangelisten worden opgeleid om op de juiste manier mensen te bereiken met het evangelie.

evangelisatie materialen

Er worden Bijbels en andere evangelisatiematerialen uitgereikt zodat mensen meer kunnen leren over God en kunnen groeien in het geloof. Omdat veel mensen in Africa geen beschikking hebben over een Bijbel is het belangrijk dat deze hun wordt aangereikt.

samen kunnen wij bijdragen aan de verspreiding van het evangelie in oeganda

De wereld is in een grote chaos. Maar samen in de Naam van Jezus kunnen wij hoop brengen daar waar de duisternis het hevigst is. Together we can make it!

Jan Pijffers

(oprichter Living Hope Africa)

Visie

Het faciliteren van lokale evangelisten in Afrika die een innerlijk verlangen hebben voor het brengen van het evangelie.

Missie

Het ontsteken van levend evangelie in Afrika

Inspiratie

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart.

Jesaja 61:1

Scholekster 8
7462ZX Rijssen
info@livinghopeafrica.nl