Nieuwe Hoop

Nieuwe Hoop

Het continent Africa kent veel problemen. Er is in veel Afrikaanse landen sprake van extreme armoede en corruptie heeft grote gevolgen voor de levensomstandigheden van de bevolking. Miljoenen mensen leven een hopeloos bestaan en zien geen uitweg meer. Maar er is Hoop!

Ruim 2000 jaar geleden kende de wereld al dezelfde hopeloosheid. Gods antwoord hierop was Jezus! God zond Zijn eigen Zoon om deze gebroken wereld te redden van alle hopeloosheid, hulpeloosheid en onrecht. Jezus ziet een wereld die snakt naar het Evangelie, Hij ziet wat er ontbreekt, Hij ziet mogelijkheden: Hij opent een weg van geloof en bekering! In het geloof leert Hij ons dat ons hart en oog gericht dient te zijn op de ander.
Maar voordat Jezus terugkeerde naar Zijn Vader in de Hemel gaf Hij aan Zijn discipelen (en dus aan de kerk) de opdracht om Zijn werk voort te zetten hier op aarde. Jezus sprak: “zoals de Vader mij gezonden heeft zend Ik ook u”.
Zo werden zij en wij geroepen het Evangelie te verspreiden!

DSC_0792