Onze aanpak

Living Hope Africa

Living Hope Africa heeft als doel om de meest hopeloze mensen te bereiken met het Evangelie en praktische hulp door de lokale kerk. Wij geloven in het werk dat God doet door het evangeliseren en de missionaire projecten van de lokale kerk. De meeste kerken in Africa zijn nauwelijks betrokken bij het evangelisatiewerk en zijn niet missionair ingesteld. Living Hope Africa wil deze kerken bereiken en in staat stellen om weer actief te gaan Evangeliseren en missionaire projecten op te starten.
IMG_2524

Via de lokale kerk

Wij geloven in de kracht van de lokale kerk. God werkt door de kerk. De kerk is niet het gebouw maar de mensen in het gebouw zijn de kerk. Deze kerk heeft als voornaamste taak om eropuit te gaan en mensen voor God te winnen. Deze opdracht is door de meeste Africaanse kerken in de kast geschoven maar deze opdracht willen wij in de kerken in Africa weer levendig maken. Wij zien de wonderen die God verricht door het evangelisatiewerk. Wij zien de mensen die nieuwe Hoop krijgen in hun leven. Levens worden vernieuwt en hopeloze situaties veranderen door de kracht van God die mij mogen delen door het evangeliseren. Daarnaast is het een belangrijke taak voor de lokale kerk om mensen in extreme armoede te ondersteunen. Samen met de lokale kerk gaan wij educatie en counseling programma`s opstarten. Dit helpt mensen om beter om te gaan met de omstandigheden waarin ze verkeren en om een eigen inkomen te genereren.

Nieuwe Hoop

Het continent Africa kent veel problemen. Er heerst veel extreme armoede en het continect is besmet met grootschalige corruptie. Miljoenen mensen zijn hopeloos en zien geen uitweg meer. Deze mensen willen wij Hoop brengen met het Evangelie. Ruim 2000 jaar geleden was deze hopeloosheid er ook al op grote schaal. God`s antwoord was hierop Jezus. God zondt Jezus naar de aarde om deze gebroken wereld te redden van alle onrecht en hopeloosheid. Voor Jezus terug ging naar de Hemel gaf Hij de kerk de duidelijke opdracht Zijn werk voort te zetten hier op aarde. De wereld te redden met het Evangelie!

Onze impact

Hieronder beschrijft Flavia de impact van Living Hope Africa in haar leven.

Mijn naam is Flavia en ik woon in Gaba, een buitenwijk in Kampala. Ik ben getrouwd met Wilson en we hebben een dochter Esther. Een half jaar geleden was onze toekomst erg ellendig en we hadden veel problemen. Maar nu dank ik God voor Zijn liefde voor mij door een evangelist te sturen. Hij bezoekt ons regelmatig om met onze familie te bidden, uit de bijbel te lezen en om raad te geven. Zijn komst veranderde veel in onze familie. Voorheen aten wij meestal maar een keer per dag een magere maaltijd. De evangelist veranderde mijn manier van denken wanneer hij vertelde over de liefde van God. Ik zag mijn familie niet meer omdat ik mij minderwaardig voelde. Door over de liefde van God te horen zag ik mijn waarde weer in en dit veranderde mijn manier van leven. Inmiddels ben ik een eigen bedrijfje gestart en verkoop ik aardappels. We hebben weer genoeg te eten en ik heb weer vertrouwen in de toekomst. Ik ervaar dat het God is die mij liefheeft en mij leid. De evangelist heeft mij ook geleerd hoe ik staande kan blijven bij tegenslagen en om altijd op God te vertrouwen. God heeft mijn leven radicaal verandert door het werk van deze evangelist. En hier ben ik God enorm dankbaar voor. Ik heb weer hoop in de toekomst!