Donatie

Via onderstaande link kunt u een gift overmaken.

Heel erg bedankt dat u het werk van Living Hope Africa wilt ondersteunen. Met uw ondersteuning kunnen lokale evangelisten in Afrika het evangelie delen.

Uw ondersteuning kunt u ook overmaken op onderstaand bankrekeningnummer:

NL12RABO0319739872

Ten name van Living Hope Africa.

De organisatie Living Hope Africa is geregistreerd als ANBI stichting. Dit betekend dat u deze gift bij de belastingdienst kunt opgeven. Wij staan bij de belastingdienst geregistreerd onder het nummer RSIN 857496967.