Over ons

Wij hebben als doel lokale evangelisten en kerken in Afrika te ondersteunen zodat zij mensen kunnen bereiken met het Evangelie. In Afrika wonen mensen die geen enkel zicht hebben op een Hoopvolle toekomst, mensen die leven zonder enige hoop op verbetering van hun levensomstandigheden. Wij geloven in de kracht van het Evangelie omdat God wonderen doet en mensenlevens kan veranderen! Veel kerken in Afrika zijn gericht op hun eigen gemeente en nauwelijks betrokken bij het evangelisatiewerk. Living Hope Africa wil kerken motiveren om zich in te zetten voor hen die leven in een uitzichtloos bestaan. Wij kunnen hen dienstbaar zijn en de juiste middelen te verschaffen zodat zij in staat zijn, door middel van het Evangelie, Hoop te brengen aan allen die Gods nabijheid zo van harte nodig hebben. Deze begeleiding betekent concreet dat de Stichting Living Hope Africa evangelieleiders aanstelt om kerkelijke gemeenten te motiveren en toe te rusten voor hun taak. Praktisch wordt dit vorm gegeven door de lokale kerken te helpen ontwikkelingsprojecten op te starten met als doel om voor mensen, die door kerk en maatschappij uit het oog verloren zijn, een zelfstandige leefomgeving mogelijk maken. De lokale kerken te helpen om Hoop te geven voor de toekomst en te helpen om levensomstandigheden te verbeteren.
IMG_3565

Visie

Visie Het faciliteren van lokale evangelisten in Afrika die een innerlijk verlangen hebben voor het brengen van het evangelie. Deze visie wordt op ons hart gebonden vanuit Jesaja 61:1waar we lezen dat Jezus Het Goede Nieuws bracht naar hen die geen hoop hadden. Na Jezus’ hemelvaart gaf Hij de kerk de belangrijke opdracht om verder te gaan met wat Jezus deed op aarde. Wij, als stichting Living Hope Africa, beroepen ons niet op de overheid van een land maar wij beroepen ons op de kerk als het lichaam van Christus. En wij geloven in het krachtige werk van God wanneer de lokale kerk in staat is de opdracht, zoals verwoord in Jesaja 61: 1, uit te voeren door zich te richten op haar missionaire taak.

Missie

Missie Het ontsteken van levend evangelie in Afrika. De Living Hope-evangelisatieleiders zullen trainingen geven en praktische ondersteuning bieden aan lokale evangelisten om zo de Hoop in Christus te delen met de mensen in Afrika.

Inspiratie

Jesaja 61:1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

Het bestuur

Voorzitter

Jan Pijffers

Geboortedatum: 23-10-1986

Woonplaats: Rijssen

Secretaris penningmeester

Vacature

Er staat op dit moment een vacature open voor een Scretaris / Penningmeester.

Het bestuur doet haar plichten volledig op vrijwillige basis. Het bestuur zal geen beloning ontvangen voor haar diensten.

Gegevens organisatie

KVK-nummer: 68557345 RSIN-nummer 857496967

Beleidsplan

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen in ons beleidsplan. Deze kunt u inzien via onderstaande link. Beleidsplan

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]