Onze impact

De impact van het Evangelie

De lokale evangelist
In Afrika zijn veel evangelisten met een verlangen om het evangelie te delen. In veel gevallen zijn ze niet onderwezen of laat de financiële situatie het hun niet toe zich in te zetten om het evangelie te delen.
Wij bieden deze gepassioneerde evangelisten trainingen aan en voorzien in de financiële benodigdheden. Door deze gepassioneerde evangelisten te ondersteunen geloven wij dat wij bij kunnen dragen om het evangelie in Afrika overal bekend te maken.

De lokale kerk
Wij organiseren missies waarin wij lokale kerken in Afrika ondersteunen. Er is veel behoefte aan een duidelijk inzicht van gemeente zijn. In veel gevallen is alleen de voorganger werkzaam in de gemeente. Wij organiseren trainingen waarin wij de basisprincipes van de gemeente onder de aandacht brengen. Het belangrijkste thema waar wij ons op richten is het vormen van een missionaire gemeente die naar buiten treed. Samen met deze gemeentes gaan wij ook de gemeenschap in om het evangelie te delen en voor mensen te bidden. Wij geloven dat de lokale kerk op deze manier een grote impact kan hebben op haar omgeving.

 

Flavia beschrijft de impact van het Evangelie, die Living Hope Africa bracht, in haar leven:
Mijn naam is Flavia en ik woon in Gaba, een buitenwijk in Kampala. Ik ben getrouwd met Wilson en we hebben een dochter Esther. Een half jaar geleden was onze toekomst erg ellendig en we hadden veel problemen. Maar nu dank ik God voor Zijn liefde voor mij door een evangelist te sturen. Hij bezoekt ons regelmatig om met onze familie te bidden, uit de bijbel te lezen en om raad te geven. Zijn komst veranderde veel in onze familie. Voorheen aten wij meestal maar één keer per dag een magere maaltijd. De evangelist veranderde mijn manier van denken wanneer hij vertelde over de liefde van God. Ik zag mijn familie niet meer omdat ik mij minderwaardig voelde. Door over de liefde van God te horen zag ik mijn waarde weer in en dit veranderde mijn manier van leven. Inmiddels ben ik een eigen bedrijfje gestart en verkoop ik aardappels. We hebben weer genoeg te eten en ik heb weer vertrouwen in de toekomst. Ik ervaar dat het God is die mij liefheeft en mij leidt. De evangelist heeft mij ook geleerd hoe ik staande kan blijven bij tegenslagen en om altijd op God te vertrouwen. God heeft mijn leven radicaal verandert door het werk van deze evangelist. En hier ben ik God enorm dankbaar voor. Ik heb weer hoop voor de toekomst! Een Levende Hoop!

IMG_2462 (3)